Διογκωμένη πολυστερίνη CLIMAPLUS EPS-F 150

Διογκωμένη πολυστερίνη CLIMAPLUS EPS-F 150

2,86

Τιμή/m² με ΦΠΑ% και για πάχος 20mm

Περιγραφή Προϊόντος

Σταθερές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS. Παρέχουν αυξημένη πυκνότητα και είναι πιστοποιημένες με σήμανση CE, με βάση το πρότυπο ΕΝ 13163.
Χαρακτηριστικά:
Ενδεικτική Πυκνότητα: 25 – 27 kg/m³
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,034 W/mK
Συσκευασία: Διαστάσεις (mm) : 1000x600
Πάχη (mm): 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100
Διατίθεται και σε άλλα πάχη κατόπιν παραγγελίας
Thrakon-Logo-2015-CORPORATE-NEWS1