Αντιδιαβρωτική τσιμεντοειδής προστασία οπλισμού R-100

mainphoto_m0_h0_w100

Περιγραφή Προϊόντος

Το R-100 είναι ένας επαλοιφόμενος τσιμεντοειδής αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει και ως συγκολλητική στρώση μεταξύ παλαιού και νέου κονιάματος ή σκυροδέματος σε επισκευαστικές εργασίες. Το R-100 είναι απαραίτητο για την προστασία του σιδηρού οπλισμού σε αποκαταστάσεις οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο έχει υποστεί βλάβες λογω σεισμού ή ενανθράκωσης. Επίσης χρησιμοποιείται  σε περιπτώσεις που το δομικό στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει σε υγρό περιβάλλον.

calcit-logo_300x300