Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη NEOPOR PLUS

Αυτοσβενύμενη γραφιτούχα διογκωμένη πολυστερίνη NEOPOR EPS 100

7,40

Τιμή/m² με ΦΠΑ% και για πάχος 50mm

Περιγραφή Προϊόντος

Γραφιτούχες θερμομονωτικές πλάκες για εξωτερική θερμομόνωση κτιρίων με Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας λD = 0,030 W/mK. Παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου EN 13163 και διαθέτει πιστοποιητικό για την παραγωγή του κατά ISO 9001 και σήμανση CE.
Χαρακτηριστικά:
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,030 W/mK
Συσκευασία: Διαστάσεις (mm); 1200 x 600
Πάχη (mm) : 50 / 70 / 80 / 100 / 120
Thrakon-Logo-2015-CORPORATE-NEWS1