Επαλειφόμενο Στεγανωτικό Κονίαμα Aquastop

mainphoto_m0_h0_w200-1

Περιγραφή Προϊόντος

Επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα µε βάση το τσιµέντο. Χρησιµοποιείται για την στεγάνωση στοιχείων σκυροδέµατος, τοιχοποιίας και σοβά. Κατάλληλο για στεγανοποίηση υπογείων, δεξαµενών, πισινών, κα. Το AQUASTOP προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm κατά DIN 1048. Προσφύεται άριστα σε ορυκτά υποστρώµατα όπως σκυρόδεµα, τοιχοποιία και σοβά και µπορεί να παραλάβει αρνητικές πιέσεις. Το AQUASTOP δεν διαβρώνει το χάλυβα του οπλισµένου σκυροδέµατος, ενώ είναι κατάλληλο για δεξαµενές πόσιµου νερού. Κατατάσσεται ως προϊόν προστασίας επιφανειών σκυροδέµατος σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1504-2.

calcit-logo_300x300