Ινοπλισμένο ρητινούχο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα G-100

g-100

Περιγραφή Προϊόντος

Το G - 100 είναι ένα ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά για επισκευές σκυροδέματος. Έχει άριστη εργασιμότητα και μειωμένη υδατοπερατότητα. Το G-100 είναι κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων επισκευές στοιχείων σκυροδέματος.

calcit-logo_300x300