Ινοπλισμένο Ρητινούχο Επισκευαστικό Τσιμεντοκονίαμα G-300

g-300

Περιγραφή Προϊόντος

Το G - 300 είναι ένα ινοπλισμένο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, τροποποιημένο με πολυμερή ενισχυτικά για επισκευές σκυροδέματος. Έχει άριστη εργασιμότητα και μειωμένη υδατοπερατότητα.