ΚΕ-5 Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα, C40BF2

KE-5

Συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ%

Περιγραφή Προϊόντος

  • Κατιονικό (όξινο) ασφαλτικό γαλάκτωμα, μέσης ταχύτητας διάσπασης και με χαμηλό ιξώδες
  • Περιέχει άσφαλτο σε ποσοστό 55-60%, νερό και κατάλληλους γαλακτωματοποιητές
  • Με τη χρήση ασφαλτικού γαλακτώματος ΚΕ-5, βελτιώνεται η ποιότητα των εκτελούμενων έργων και αυξάνεται η αντοχή του οδοστρώματος λόγω της πλήρους και ομοιόμορφης διασποράς του και κάλυψης της επιφάνειας
    με λεπτό στρώμα ασφάλτου
  • Επιπλέον επιτυγχάνεται οικονομία χρόνου και χρημάτων διότι δεν απαιτείται η χρήση θερμότητας σε κανένα στάδιο εφαρμογής
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρές επιφάνειες χωρίς την προσθήκη αντιυδρόφιλου υλικού